Dornova metoda + Breussova masáž

Dornova metoda je šetrná manuální terapie, kterou se mohou léčit onemocnění a obtíže spojené s pohybovým aparátem. Pro svou jednoduchost, bezpečnost a účinnost je tato metoda stále oblíbenější a vyhledávanější. Dochází při ní k uvolnění blokád a bolesti v problémových partiích – převážně okolo páteře, kyčelních kloubů, kolen, kotníků a ramen. Léčí problémy se skoliózou, velmi úspěšně vyrovnává délku dolních končetina tím napravuje celkovou statiku těla.

Průběh nápravy

Před vlastní nápravou si masér promluví o zdravotních potížích klienta. Poté následuje odborné vyšetření délky končetin a páteře. Masér se vždy snaží nalézt příčinu obtíží. Například některé bolesti páteře jsou zapříčiněny celkovou poruchou statiky, která je vyvolána nestejnoměrnou délkou dolních končetin. V praxi je tento jev velmi častý ( rozdíl může činit i několik centimetrů ! ), ale bohužel je mu věnována téměř nulová pozornost a samotní klienti o této skutečnosti často ani nevědí.

Dornova metoda navrací obratle a klouby do původní polohy za aktivní účasti klienta. Pracuje se při tom ve stoji, vsedě, i vleže. Při napravování se obratel nebo kloub opět uvádí do správné polohy jemným tlakem. Náprava se provádí kyvadlovým pohybem protější ruky nebo nohy klienta. Při kývavém pohybu nohou nebo rukou se uvolňuje svalstvo v páteřní oblasti a masér pak může napravit zablokovaná místa. Tím, že se kloub nebo obratel vrátí do původní polohy, se klient velmi rychle zbaví bolesti.

Vzhledem k volnému a přirozenému pohybu končetin můžeme Dornovu metodu zařadit mezi bezpečné terapie. Zásadně se neprovádí trhnutím, které by mohlo způsobit mikrotraumata v kloubu nebo zablokování a zhoršení stavu.